Väike-Taani Avalon kinnisvaraarendus projekt

Harvanähtav maastikureljeefi kasutamine loob omanäolisuse

13 / 02 /2023

Harvanähtav maastikureljeefi kasutamine loob omanäolisuse

Väike-Taani kinnistud paiknevad ajaloolise Äigrumäe küla põhjaosas, kus maastiku ja väliruumi kujundus lähtub looduslikest põhimõtetest – reljeefsed pinnad ja rohke taimestik aitavad ühtaegu tekitada privaatsust ja erinevaid ruume. 

Väike-Taani. Sinu kodu. Sinu küla.

„Kui sageli piirdub arendaja üksnes teede ja majade ehitamisega, siis selle projekti puhul eristub kogu maa-ala hõlmavale terviklahendusele keskendumine juba eskiisi loomisest alates. Säärane algusest peale läbimõeldud lähenemine aitab ühtse ja miljööväärtusliku ruumi kujundamisele kahtlemata oluliselt kaasa,“ sõnas maastikuarhitekt Peep Moorast. „Senise lageda põlluala asemele kerkib rohevõrgustik, kus reljeefse maastiku, tiheda taimestiku, teede ja väljakute abil moodustuvad majadevahelised rohekoridorid. Kui sinna istutatakse männipuud, siis alleedega ääristatud tänavaaladel pakub heledamat kontrasti kask.“  

  

Hoonetevahelisele ruumile annavad näo kraavid ja erineva kõrgusega vallid, mis meenutavad kaldaluiteid ning pakuvad kinnistutele suuremat privaatsust. Elamud on paigutatud luitestiku sisse puude vahele. Maastiku kõrguslik ja mänguline muutumine lisab privaatsust ja tihendab ruumi ning aitas ühtlasi kaasa arhitektuurilise mitmekesisuse saavutamisel.  

Rohkem infot Väike-Taani arenduse kohta leiad siit: https://vaiketaani.ee 

Tagasi